La promoció és clau per a l’exit de les destinacions turístiques. Més encara en situacions com l’actual moment –durant l'any de realització del III Congrés de Turisme de Catalunya- de canvis tecnològics en les eines de comunicació, de transformacions en els mercats –tant els existents com els potencials- i de reformulació del cicle econòmic.

Davant d’aquesta situació, és important conèixer la situació de la promoció turística a Catalunya, debatre el paper de les tecnologies en la promoció turística i la seva relació amb altres eines de promoció i plantejar les noves oportunitats que ofereixen els organismes que integren fórmules de col.laboració público-privada com a mecanisme d’organització de la promoció, tant al nivell de les destinacions locals com, especialment, al nivell del conjunt de Catalunya.

Aquest fet és especialment rellevant, a més, en aquest moment de posta en marxa de l’Agència Catalana de Turisme.

Organitzen:

Patrocinen: