La condició de Catalunya com a destinació turística líder en el context del Mediterrani ha comportat l’aparició d’un molt ampli teixit d’empreses turístiques, d’oci i de serveis a l’activitat amb estandards de qualitat i de competitivitat ben reconeguts tant per la demanda final com pels intermediaris i per les empreses de les pròpies destinacions competidores.

La dinàmica de l’activitat ha anat propiciant a més la creació de grups i corporacions turístiques amb dimensió i capacitat per a estar present en altres mercats. Tanmateix, la presència de grups catalans o participats per empreses catalanes en altres destinacions està per sota de la presència catalana a l’exterior en altres sectors productius i de la pròpia importància del sector a Catalunya.

En un moment de canvi i transformació dels mercats i de recerca de noves vies de negoci i desenvolupament, debatre el paper que la internacionalització de l’activitat de les empreses turístiques catalanes es presenta com a fonamental.

És des d’aquesta perspectiva que aquest III Congrés de Turisme de Catalunya es fa ressò de les eines público-privades que poden facilitar aquest procés d’internacionalització i de les oportunitats i els reptes que tenen en aquest àmbit les empreses turístiques catalanes.

Organitzen:

Patrocinen: