La innovació s’ha convertit en un dels principals reptes del mon empresarial i de les activitats econòmiques en general.

Pel que fa al turisme, els canvis en les modalitats predominants, els nous hàbits de consum i l’augment de la competència internacional està forçant les empreses i destinacions turístiques a desenvolupar nous productes i a adoptar noves tecnologies per mantenir-se competitives.

La necessitat d’innovar s’ha convertit així en una prioritat del sector turístic.

Els nous productes, l’adopció de nous processos i l’aparició de noves formes organitzatives son cada cop més presents a la nostra geografia turística. Cal, doncs, impulsar la capacitat emprenedora dintre del sector i afavorir el creixement de les empreses ja sigui amb inversions pròpies o mitjançant la cooperació amb altres empreses.

La incorporació al sector de talent i de capacitat emprenedora, el desenvolupament d’una cultura de innovació, i l’estímul a l’emprenedoria i a la cooperació mitjançant polítiques decidides de l’administració pública, son els principals elements per que el sector turístic de Catalunya esdevingui capdavanter en innovació.

Organitzen:

Patrocinen: