Són molts eles factors que incideixen en la competitivitat de les empreses turístiques.

La competitivitat turística es podria mesurar, de fet, pel grau de rendibilitat de les inversions turístiques, per la quantitat i qualitat de l’ocupació turística, pel grau de productivitat del mateix i per la generació de nivells de riquesa sostinguts en el temps . I tot això, amb els menors costos socials i ambientals.

En aquest marc es proposa destacar la importància del marc regulatori i del “bon govern” del turisme (governança turística). Així, des de la perspectiva del Congrés es vol donar solució a una pregunta específica: La legislació turística ens fa ser més competitius? O els costos que genera fan reduir la nostra competitivitat?

La diversitat legal en la que desenvolupen la seva activitat les empreses turístiques porta una certa situació d’inseguretat jurídica que es pot manifestar tant des dels àmbits professionals i / o empresarials com des dels mateixos consumidors.

Organitzen:

Patrocinen: