El III Congrés de Turisme de Catalunya es proposa abordar temàtiques de carácter transversal sobre la dinàmica, els reptes i el valor social de l’activitat turística a Catalunya que tinguin especial interès tant per als professionals del sector com per a la societat en general. Es pretén que les conclusions del Congrès traspassin les fronteres dels professionals i permetin obrir un debat social sobre la importància i el sentit col.lectiu del turisme a Catalunya i de Catalunya com a país turístic. Els eixos temàtics a proposar són:

1. Innovació

La Innovació en el sector turístic català des de la perspectiva de la incorporació de tecnologies, la creativitat i el desenvolupament d’estructures d’I+D+i.

Més

2. Competitivitat

La Competitivitat dels establiments turístics des de la perspectiva de les pràctiques de gestió i de les normatives que condicionen la seva activitat.

Més

3. Promoció

La Promoció de Catalunya com a destinació i de les seves destinacions.

Més

4. Internacionalització

La Internacionalització de l'empresa turística catalana. Estratègies, oportunitats i resultats.

Més

Organitzen:

Patrocinen: